Konsert med bygdas to skolekorps

Om arrangementet

Hovedkorpsene i i Gran jente- og guttekorps og Brandbu skolekorps spiller konsert sammen. I tillegg får vi høre begge korpsene sine mellomkorps med hver sine avdelinger.