24. august 2024

Musikkfestivalen Gigg i Gokk

29. august 2024

Hadeland Teaterlag: Blyverkspelet

7. september 2024

Lunner-dagen