10 år med kultursal i Gran

  • 10+ år med Hadeland kultursal.
  • 100 000+ besøkende på arrangementer på kveld og helg.
  • 25+ millioner i brutto billettinntekter for arrangørene, hvor ca. halvparten har gått tilbake til lokalt kulturliv.
  • 500+ arrangementer i regi av mer enn 50 ulike arrangører.

Hadeland kultursal ble bygget som en del av nye Hadeland videregående skole, med anleggsbidrag fra Gran kommune.

Etter mer enn 10 år vil driften av kultursalen bli lagt om i 2024. Målet er å fylle den ledige tiden med liv og røre, ved å gjøre salen mer tilgjengelig for øvelser og andre arrangementer som ikke er inntektsbringende, uten at det går på bekostning av de store fellesskapsopplevelsene, kunstneriske utfordringene og attraksjonsverdien for et tilreisende publikum.

Presentasjonen «10 år med kultursal i Gran» viser i bilder, tekst og tall hva som har vært i kultursalen og noe av hva det har ført til. 

Ta gjerne kontakt for å få tilsendt kildematerialet, slik at du kan gjøre din egen analyse av tallene - eller for å komme med ønsker og forslag til programmet i tiden fremover!

Vi hører gjerne fra deg!

På vegne av
Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner

Torstein Nybø
Leder for Hadeland kultursal
post@kulturhadeland.no