Aldersgrenser

Kinofilm

Når filmer og programmer gis en aldersgrense, tas det utgangspunkt i om innholdet kan være skadelig eller alvorlig skadelig for barn og unges velbefinnende. Det skal ikke tas hensyn til om filmen egner seg for barn – aldersgrensen skal settes etter antatt skadeeffekt.

Aldersgrensene er:

A - tillatt for alle
6 - alle barn sammen med voksne
9 - barn ned til 6 år sammen med voksne
12 - barn ned til 9 år sammen med voksne
15 - unge ned til 12 år sammen med voksne
18 - absolutt grense!

Barnebillett gjelder t.o.m fylte 14 år - dvs. frem til man fyller 15 år.

Mer informasjon om aldersgrenser finner du på Medietilsynets nettsider.

Kulturarrangementer

Normalt vil det ikke være aldersgrense på kulturarrangementer, enten det foregår i Hadeland kultursal eller andre steder. Noen arrangementer kan likevel ha aldersgrense. På arrangementer åpenbart rettet mot voksne vil vi som regel ha skjenkebevilling og dermed også alderskontroll. Det kan derfor forekomme at arrangementer har aldersgrense 18 år. Slike arrangementene vil i så fall være merket med ID: 18 år.