Aldersgrenser

Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilm i tråd med lov om film og videogram. Grensen er et uttrykk for at filmens innhold kan være til skade for barn og unge under aldersgrensen.

Fra 1. juli 2015 innføres det nye aldersgrenser på kino. Disse er: "Alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år". A - tillatt for alle 6 - alle barn sammen med voksne 9 - barn ned til 6 år sammen med voksne 12 - barn ned til 9 år sammen med voksne 15 - unge ned til 12 år sammen med voksne 18 - absolutt grense!

Barnebillett gjelder t.o.m fylte 14 år - dvs. frem til man fyller 15 år.

Mer informasjon om aldersgrenser finner du på Medietilsynets nettsider.

Aldersgrenser i kultursalen

Normalt vil det ikke være aldersgrense på arrangementer i Hadeland kultursal. Noen forestillinger kan likevel ha anbefalt aldersgrense. På arrangementer åpenbart rettet mot voksne vil vi som regel ha skjenkebevilling og dermed også alderskontroll. Det kan forekomme at arrangementer i kultursalen har aldersgrense 18 år. Slike arrangementene vil i så fall være merket med ID: 18 år.