Minnemarkering for 22. juli

Det lå en ærbødig stillhet over forsamlingen idet kirkeklokkene stilnet, saksofonmusikken startet og markeringen var i gang.

Arrangementet ved minnesmerket for 22. juli utenfor Lunner ungdomsskole på Roa var en del av den nasjonale markeringen.

 

MUSIKK: Markeringen startet med et sterkt musikalsk innslag av Tormod Melaas-Holm Foto: Nils Jørund Lieberg Stieng

 

ORDFØRER: Etter det musikalske innslaget talte Ordfører Harald Tyrdal fra Arbeiderpartiet ord om tragedien som rammet Norge, med vekt på ordene “Vi må aldri glemme" og "aldri mer 22 juli.” Foto: Nils Jørund Lieberg Stieng

 

NORSK FOLKEHJELP: Finn Erik Thorsen, tidligere styreleder i Norsk Folkehjelp holdt tale om behovet for frivillighet og betydningen det hadde under og i etterkant av 22 juli. “Han skal ikke knekke oss. Vi skal fortsette og vi skal seire” kunne folkemengden høre Thorsen si. Foto: Nils Jørund Lieberg Stieng

 

UNG TALER: Etter talen til Thoresen fulgte nok et musikalsk innslag av Tormod Melaas-Holm før Vilde Gjesdal, Leder for Hadeland AUF holdt en tale om holdninger i samfunnet og viktigheten i å bekjempe rasisme og de holdningene som førte til 22 juli. Foto: Gry Haugsbakken

Etter talen til Vilde leste Stein Buan 22.-juli-diktet til Lars Saaby Christensen, som også er hugget inn i steinen på minnesmerket.

 

Foto: Nils Jørund Lieberg Stieng

 

BLOMSTERKRANS: Etter det poetiske innslaget til Stein Buan plasserte Ordfører Tyrdal den første kransen ved minnesmerke på lunner på vegne av Lunner Kommune, før flere andre organisasjoner, blant de Hadeland AUF og Røde Kors, plasserte hver sin krans. Foto: Nils Jørund Lieberg Stieng

 

1 MINUTT STILLHET: Bekransningen av minnesmerket ble fulgt av 1 minutt stillhet og deretter allsang ledet av sogneprest Mari Mikkelsen Western med musikk spilt av Melaas-Holm. Foto: Nils Jørund Lieberg Stieng

 

BLOMSTER: Arrangementet avsluttet med at forsamlingen plasserte hver sin rose ved minnesmerke. Foto: Nils Jørund Lieberg Stieng

 

UNGHADELAND: Denne reportasjen er laget av Nils Jørund Lieberg Stieng, som har sommerjobb i UngHadeland under Aktiv sommer. Han var tilstede på minnemarkeringen sammen med andre ungdommer i UngHadeland UngdomsCrew, som stod for praktisk gjennomføring av arrangementet. 

 

Publisert
22. juli 2021
Skrevet av
Nils Jørund Lieberg Stieng