Søk om arrangørstøtte

Kommunestyret i Lunner og Gran kommuner har bevilget kr. 300 000,- hver til Aktiv sommer i 2022, med en intensjon om videreføring i årene som kommer.

Aktiv sommer har i en årrekke vært et tiltak med fylkeskommunalt tilskudd til ferieaktiviteter for barn og unge gjennom UngHadeland.

I 2021 ble dette tiltaket betydelig utvidet med ekstraordinære koronamidler fra staten. Dermed ble også hele Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner involvert.

Med kommunestyrenes nye bevilgning vil Aktiv sommer bli videreført som et samarbeid mellom hele Kulturkontoret, lag- og foreninger og private arrangører på et nivå som kan føre til kontinuerlige forbedringer over mange år. 

Søk om arrangørstøtte senest 20. juni!

Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner lyser ut kr. 200 000,- til sommerferieaktiviteter for barn og unge bosatt i Lunner og Gran.

Benytt det enkle søknadsskjemaet til Gran kommune for å søke om tilskudd til din aktivitet.

Alle kan søke. Søknader behandles fortløpende. Siste frist for søknader er i løpet av mandag 20. juni.

Klikk her for å gå til søknadsskjemaet!

Tildelingskriterier

Det vil bli gjort en individuell vurdering av hver søknad.

Momenter som vil bli vektlagt:

  • Forholdet mellom søknadssum, egeninnsats og deltakeravgift.
  • Aktiviteter skal fortrinnsvis være gratis for deltakerne, men kan også ha en deltakeravgift på inntil kr. 250,- for en heldagsaktivitet.
  • Aktiviteter i nærmiljøet vil bli prioritert.
  • Attraksjonsverdi for målgruppa vil bli vektlagt.
  • Det overordnede målet med Aktiv sommer er et helhetlig og variert tilbud med små og store aktiviteter.

Markedsføring og påmelding

Alle arrangementer legges ut på KulturHadeland.no gjennom systemet til eBillett.

Alle som vil ha arrangementet sitt som en del av Aktiv sommer kan komme med på oversikten, uavhengig av økonomisk støtte eller ikke. Begrensningen er at det ikke skal være deltakeravgift over kr. 250,- for en heldagsaktivitet.

Arrangementer vil bli delt i tre kategorier:

a) Salg av billetter - arrangementer med deltakeravgift

Merk at vi ikke vet om det er deltakeren selv som registrerer seg og betaler, eller noen som betaler på vegne av en deltaker. Det kan derfor være lurt med en lenke i teksten om arrangementet til et skjema for registrering av deltakeropplysninger. Et annet alternativ er å henvende seg til de som har kjøpt billett i forkant av arrangementet for å be om flere opplysninger.

b) Salg av gratisbilletter - enkel registrering av deltakere selv om det er gratis

Se merknad for kategori a) over.

c) Gratis arrangement - åpent for alle uten deltakerregistrering

Dette kan f.eks gjelde publikumsarrangementer uten inngangsbillett. Hvis det i tillegg er behov for registrering av deltakere, så kan dette gjøres med lenke til et skjema i teksten om arrangementet - se f.eks. dette eksempelet: https://www.kulturhadeland.no/hadelandsmesterskap-i-dods-2021-t7d1rb/

Følgende materiell må leveres:

  • Tekst med eventuelle lenker til egne sider eller påmeldingsskjemaer
  • Husk opplysninger om deltakeravgift, antall plasser, når påmelding skal åpne og når påmeldingsfristen er
  • 2 stk. bilder - ett i formatet 16:9 (1920x1080 piksler) og ett i formatet 9:16 (1080x1920 piksler)
  • Facebook-arrangement: Legg til @kulturhadeland i feltet for medarrangører

Etter at et arrangement ligger ute på KulturHadeland.no oppfordrer vi alle til å markedsføre i sine egne kanaler. Bruk gjerne lenke til den fulle oversikten - https://www.kulturhadeland.no/aktiv-sommer/ Hvis alle gjør det, så blir det lettere for publikum å orientere seg og lettere for at publikum oppdager et arrangement de ikke hadde hørt om.

Oppfølging

Alle arrangører får en innlogging til eBillett fra app.dx.no med mulighet til å se hvor mange og hvem som har kjøpt billett, inkludert kundenes e-post-adresser og telefonnummer. 

Merk at retningslinjer for GDPR gjelder; dere kan kun skrive til kundene med praktisk informasjon om det aktuelle arrangementet. Merk også at masseutsendelser på e-post fort havner i mottakerens spam-folder. Et alternativ er derfor å sende egen e-post til hver mottaker og/eller SMS.

Send markedsføringsmatereiell og spørsmål om dette til:

Torstein Nybø, prosjektleder
post@kulturhadeland.no
mob. 40804330

 

Publisert
03. juni 2022
Skrevet av
Torstein Nybø