Grua kirke 100 år

Historien om Grua kirke er også en historie om samfunnsutviklingen på Grua, Lunner og Hadeland.

I jubileumsåret er det derfor en stor glede at Kirken i Lunner, i samarbeid med Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner og en fin rekke med samarbeidspartnere, kan ønske velkommen til et variert og mangfoldig jubileumsprogram!

Nye arrangementer legges ut fortløpende.

Fremhevede arrangementer